Η κατασκευή των κουφωμάτων σε μία νέα κατοικία είναι σημαντική απόφαση έναντι του συνόλου των εργασιών που χρειάζονται για την διαμόρφωση του χώρου. Είναι σημαντικό για την επιλογή του ο ενδιαφερόμενος αγοραστής να γνωρίζει πως ο μέσος όρος ζωής των κουφωμάτων μέχρι να περάσει ο χρόνος και να χρειαστεί αντικατάσταση είναι περίπου 25 έτη.