Με την αύξηση των διαρρήξεων και κλοπών τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, η ασφάλεια έχει καταστεί το πιο σημαντικό μέλημα του σπιτιού μας . Το σπίτι μας θα πρέπει να είναι καλά προστατευμένο και να ασφαλίζεται . Το πιο αδύνατο σημείο στο σπίτι μας το  οποίο εκμεταλλεύονται επίδοξοι κακοποιοί είναι η πόρτα εισόδου. Δυστυχώς, […]