κουφωματα αλουμινιου Alousystem

Κουφώματα Αλουμινίου Alousystem,Αλουμίνια,Παράθυρα,Πόρτες

Ο Όμιλος ALCO διαθέτει πρωτοποριακά συστήματα αλουμινίου υψηλών προδιαγραφών, άριστης ποιότητας και αισθητικής καλύπτοντας όλο το φάσμα των κατασκευαστικών εφαρμογών.H δομή του Ομίλου συμπεριλαμβάνει μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής προφίλ αλουμινίου και εμπορικές εταιρίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Ο κύριος βιομηχανικός εξοπλισμός στα 5 εργοστάσια του Ομίλου απαρτίζεται από αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής προφίλ, αποτελούμενες […]

Κουφώματα Αλουμινίου

Με μερίδιο γύρω στο 75%, τα κουφώματα αλουμινίου κυριαρχούν σήμερα στην ελληνική αγορά. Καθιερώθηκαν σαν το βασικό μέσο κατασκευής για πόρτες και παράθυρα  στην ελληνική αγορά από τις αρχές της 10ετίας του 1980 και πλέον ο κλάδος, τόσο σχετικά με την τιμή, όσο και με την ποιότητα, μπορεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις κάθε καταναλωτή.Λίγα λόγια […]