ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2007 – 2013 «Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον» Το επιδοτούμενο πρόγραμμα άρχισε το 2007 και θα λήξει το 2013 και υπολογίζεται πως με αυτό ωφελούνται 100.000 νοικοκυριά. Η υλοποίηση του θα πραγματοποιηθεί από το ΤΕΜΠΕ και ειδικότερα από το ταμείο «εξοικονομώ κατ’ οίκον»